Styrelsen                                                   
Erik Öhman
Ordförande
Johan Karlsson
Vice Ordförande
 
Cornelia Hanke
Kassör
Wafa Knutsson
Sekreterare
Kien Lac
Ledamot
Gunnar Von Roth
Ledamot
 
Benny Sjöö
Suppleant


Kontakt styrelsen@vasterhaningetennisklubb.se  
Uppdaterat 2020-03-20