19 augusti 2019
VTK Matchträning
Vi har som mål att starta upp intern matchträning under helgerna. Matchträningen vänder sig i första hand till de som har spelat några terminer och vill slipa på sitt matchspel. Vi har också som mål att jobba med matchintroduktion för de yngre spelarna som vill börja tävla. Både för vuxen och tennisskola.

För att det ska bli så bra som möjligt kommer vi ta ut en liten avgift på detta utöver terminsavgiften.
Avgiften kommer ligga på 100 kr per spelare och minst 6 anmälda per gång.

Prata med Joakim Munkhammar eller Micael Schjölin eller
Maila till:
tennisskolan@vasterhaningetennisklubb.se

Uppdaterat 2019-08-19